Bezpieczne zakupy

Bezpieczeństwo zakupów w sklepie Superceramika gwarantuje certyfikat SuperFAST SSL.

 

Reklamacje

Klient ma prawo złożyć reklamację zamówionego w sklepie Superceramika towaru z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży. Postępowanie reklamacyjne normowane jest przez przepisy Kodeksu cywilnego oraz w zakresie sprzedaży konsumenckiej przez przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres:

LINEABLUE s.c.
03-787 Warszawa,
ul. Zabraniecka 82

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@superceramika.pl.

Sklep Superceramika ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie; maksymalny czas na odpowiedź wynosi 14 dni. Odpowiedź sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób. Jeżeli zasadność reklamacji została uznana, sprzedawca jest zobowiązany do natychmiastowego przywrócenia reklamowanej rzeczy zgodności z umową. W przypadku naprawy termin przywrócenia produktu do stanu zgodnego z umową może wynieść do 14 dni, natomiast przy wymianie towaru na nowy do 7 dni.

Konsument nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego towaru: o wadze powyżej 10 kg, o dużych rozmiarach, kiedy urządzenia oraz inne towary wbudowane lub zainstalowane są na stałe. W takim przypadku konsument powinien wskazać miejsce, w którym towar się znajduje, a przyjmujący reklamację powinien ustalić z konsumentem termin oględzin lub odbioru towaru przez sprzedawcę, nie dłuższy niż 7 dni. Jeżeli konsument nie dostarczył towaru wraz z reklamacją, terminy załatwienia reklamacji liczy się od dnia dostarczenia towaru lub od dnia dokonania oględzin towaru wadliwego u konsumenta przez sprzedawcę. W tym ostatnim wypadku termin załatwienia reklamacji nie może przekroczyć 21 dni od dnia jej zgłoszenia.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji sklep Superceramika zawiadamia Klienta o decyzji w sposób pisemny (wraz z podaniem uzasadnienia), a także zwraca dostarczony towar.

W przypadku produktów objętych gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży.

W Superceramice zyskują Państwo szeroki wybór dostępnych metod płatności

Sklep internetowy Shoper.pl